Inför Agenda 

Hösten 2015 signerade 196 länders regeringschefer sina namn på mänsklighetens viktigaste att-göra-lista: Agenda 2030 för hållbara globala mål. I spetsen stod FN och Ban Ki-Moon, dess Generalsekreterare. Listan består av 17 utmanande mål som skall uppnås innan år 2030 för att säkra mänsklighetens överlevnad på planeten jorden.

 

Alla kommer behöva tänka om kring sin egen livsstil – individer, organisationer, företag, länder och kontinenter. Framsteg görs redan, men mer behöver göras och fler behöver öka tempot dramatiskt. Vi på YR bestämde oss direkt för att tillhöra pionjärerna och har därför redan inlett arbetet med att ställa om vår verksamhet för att bättre leva upp till målen.  Allt tar sin tid och vi har nyss börjat men ambitionen är hög och långsiktig. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något:

 

1) Syna produktion och distribution

Vi går igenom våra recept och dess ingredienser. Vi synar våra leverantörers produktionsprocesser i sömmarna och vi effektiviserar vår egen logistik för att bli mer hållbara.

 

2) Skapa hållbara produkter

Vi baserar våra produkter på organiska och naturliga substanser. Vi har inlett arbetet med att fasa ut våra nedbrytningsbara plastförpackningar mot nya organiska och hygieniska förpackningsmaterial. Vi arbetar heller inte med mikroplaster.

 

3) Minska vårt "Carbon Footprint"

Vi jobbar med att få fram bilden av vår egen totala miljöbelastning (Carbon Footprint) för att bättre kunna ställa om vår verksamhet till att bli ”koldioxid-neurala”. Vi scannar möjligheter för oss att klimatkompensera.

 

4)  Värna våra kunders "Body Fingerprint"

Vi inleder samarbete med Pure For Sure kring certifiering av våra produkter för att garantera våra användare att produkterna är rena från dopinpreparat och/eller andra riskabla kemiska substanser. Vi bidrar därmed till utbildning av ungdomar och motionärer kring en renare livsstil avseende vad vi äter, dricker, smörjer in i vår hud och använder i vårt hår etc.

5) Värna våra hav och vattendrag

Vi samarbetar och stöttar projektet Hållbara Hav för att bidra till forskning och innovation kring hur haven kan renas, mikroplaster eliminera och artrikedomen bevaras.

 

6) Främja integration och medmänsklighet

Vi ökar engagemanget kring integrationsfrågor, mångfald, kulturfrågor och globalisering. Våra rötter är svenska, men under de 20 åren vi verkat har världen och vårt land utvecklats. Vi manifesterar vårt 20-årsjubileumet 2017 genom att lyfta frågan om mångfald och vacker hud från världens alla hörn.